Woonvoorzieningen

 • Samenvatting

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Extra informatie

  Woning aanpassen

  Het kan gaan om oplossingen zoals het aanbrengen van drempelhulpen of het plaatsen van een traplift. Er kunnen ook grotere verbouwingen nodig zijn, zoals het plaatsen van een aanbouw, het verbouwen van een toiletruimte/badkamer of het aanpassen van een keuken.

  Verhuizen

  Als u gaat verhuizen vanwege fysieke belemmeringen in uw huidige woning, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verhuis- en inrichtingsvergoeding. Dit is een vastgesteld bedrag, ongeacht uw inkomen. Deze wordt verstrekt indien verhuizen de meest geschikte, doelmatig en goedkoopste oplossing is. Bijvoorbeeld als uw huidige woning niet aangepast kan worden of het aanpassen naar uw woning enorme kosten met zich meebrengt.

  Bewoners van Wlz-instellingen

  Als u in een instelling woont en uw zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis of gezinsvervangend huis, krijgt u geen financiƫle tegemoetkoming. De instelling moet hiervoor zorgen. Wel is het eventueel mogelijk om een tweede woning bezoekbaar te maken. Als u bijvoorbeeld in de vakanties en weekeinden naar huis gaat.

  Aanpassingen en allergie

  Soms kunt u ook hiervoor een vergoeding krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vervangen van uw slaapkamertapijt als u allergisch bent. Gaat het om een allergisch kind dat nog kruipt, dan kunt u eventueel een vergoeding krijgen voor de vervanging van uw huiskamertapijt. Er wordt wel gekeken hoe oud het te vervangen materiaal is.

 • Wat moet ik doen?

  Van u wordt verwacht dat u eerst zelf bekijkt of u een eigen oplossing heeft voor het probleem met uw woning. Kijkt u bijvoorbeeld eens op onze pagina over Bewust Wonen. Is dat niet passend voor u? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

  Wat is de procedure?

  Zodra na een gesprek met een consulent duidelijk is dat een woningaanpassing noodzakelijk en mogelijk is, wordt de aanvraag verder afgewerkt. Een bouwkundig medewerker van de gemeente wordt ook  betrokken bij de aanvraag. Deze medewerker vraagt offertes op bij aannemers met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het bedrag van de gekozen offerte geldt als basis voor het bepalen van de hoogte van uw financiĆ«le tegemoetkoming. Hierna wordt de opdracht gegeven aan de gekozen aannemer of een Persoonsgebonden budget (Pgb) verstrekt.

 • Wat kost het?

  Voor Wmo voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

 • Tips

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Contact

  Voor informatie of advies neemt u contact op met het Sociaal Wijkteam. Zij zoeken samen met u naar een passende oplossing. Onder het kopje 'Uw wijkteam' vindt u de contactgegevens en inlooppunten.