Waardevolle bomen

 • Samenvatting

  Het college van B&W heeft in juni 2014 de lijst van waardevolle bomen in de gemeente Wijchen vastgesteld.

 • Extra informatie

  Wij zien een boom als waardevol als hij voldoet aan de twee voorwaarden:

  1. Leeftijd

  De boom is minimaal vijftig jaar oud. Een uitzondering kunnen wij maken voor bomen die voldoen aan de extra voorwaarden.

  2. Vitaliteit/conditie

  De boom moet nog gezond zijn of gezond gemaakt kunnen worden. De boom moet in ieder geval nog meer dan tien jaar kunnen blijven leven.

  Er zijn ook extra voorwaarden voor Waardevolle bomen. De voorwaarden kunt u vinden onderaan deze pagina.

  Lijst van waardevolle bomen

  Er is een lijst waar alle waardevolle bomen op staan.

  De criteria zijn bepalend geweest voor deze lijst. Het maakt voor de lijst niet uit wie eigenaar van de bomen is. Soms zijn bomen gecombineerd met gebouwen aangewezen als monument. Dan kan een boom niet op de lijst staan.

  Voor de volledige lijst verwijzen wij u naar de 'Waardevolle bomen lijst juni 2014'.

  Locaties van de waardevolle bomen

  De plekken van de waardevolle bomen staan per gebied van Wijchen op een kaart.

  Bestemmingsplan

  De waardevolle bomen staan ook in de bestemmingsplannen. Niemand mag dus in de buurt van deze bomen bouwen of graven.

 • Wat moet ik doen?

  Staat uw boom (of bomen) op de lijst? Dan moet u zich aan de volgende regels houden:

  • U moet de waardevolle boom goed onderhouden.
  • U mag de boom niet zo snoeien dat de vorm van de boom veel verandert. Wilt u dit toch? Dan kunt u misschien een kapvergunning krijgen.
  • Wilt u in de buurt van de boom graven of bouwen? Dan moet u een aanlegvergunning hebben. Bij de werkzaamheden moeten de bomen beschermd worden volgens de poster 'Boombescherming op bouwlocaties' van de Vereniging Stadswerk.
  • Wilt u de boom weghalen? Dan moet u een kapvergunning hebben. Wij geven alleen een kapvergunning als:
   * de gezondheid van de boom heel slecht is. Als zo’n boom blijft staan, kan er letsel of schade komen.
   * het maatschappelijk belang bij het kappen van de boom belangrijker is dan de boom.

  Krijgt u een kapvergunning? Dan kan het zijn dat er een herplantplicht is. U moet dan een nieuwe boom planten. Die boom wordt dan misschien meteen op de lijst gezet.

  Subsidiemogelijkheden

  U kunt nu geen geld krijgen om onderhoud of onderzoek te doen bij een waardevolle boom.

 • Contact

  De adviseurs van de afdeling Ruimte en Leefomgeving zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088 432 70 00. U kunt ook altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

  U kunt uw vraag ook doorgeven via het meldingsformulier.