Verkeersonveilige situatie melden

 • Samenvatting

  Te hard rijden in een woonwijk. Een onoverzichtelijk kruispunt. Drukte bij de ingang van school of sportclub. Iedereen kent wel plekken waar het verkeer niet veilig is. Kan de verkeersveiligheid in uw buurt beter? U kunt online een melding doorgeven. Kies in de melding voor de hoofdcategorie wegen/verharding.

  Verkeersonveilige situatie melden

  Wat doen we met uw melding?

  We onderzoeken elke melding. Na uw melding kijken wij naar de situatie en informeren u over onze beslissing.

  Vinden wij ook dat de situatie verkeersonveilig is? Dan onderzoeken we wat we eraan kunnen doen. Wij kunnen niet altijd meteen de situatie aanpassen. Bijvoorbeeld omdat aanpassing van andere straten of kruispunten voorrang krijgen. Of omdat we het werk met onderhoudswerkzaamheden combineren, zoals opnieuw bestraten of riool aanleggen.

  Vinden wij de situatie verkeersveilig genoeg? Dan doen we er niets aan.

 • Contact

  Verkeersonveilige verkeerssituaties kunt u doorgeven aan de gemeente door een e-mail te sturen aan: gemeente@wijchen.nl of via telefoonnummer 088 432 70 00.