Subsidie kunstactiviteiten en kunstonderwijs

 • Samenvatting

  Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten met beeldende kunst. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor onderwijs over kunst (kunsteducatie).

  Hieronder kunt u de voorwaarden lezen om in aanmerking te komen voor deze subsidies. Ook leest u hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

  Online aanvragen subsidie

  Schriftelijk subsidie aanvragen: uitprinten, invullen & opsturen

 • Extra informatie

  U stuurt uw aanvraag minimaal 12 weken voordat de activiteit begint, naar ons op. U stuurt een beschrijving van de activiteit (activiteitenplan) mee. Ook laat u zien dat u met deze activiteit aan onze voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Wij vragen u om een begroting mee te sturen. Ook vragen we u een kopie van de statuten en het huishoudelijk regelement van de uw organisatie. Voor zover wij die nog niet hebben.

  Let op: voor deze subsidies geldt: op = op.
  Aanvragen behandelen wij op datum van binnenkomst.

  U kunt uw aanvraag online indienen met DigiD. Of u kunt het PDF formulier downloaden en samen met bijlagen opsturen naar de gemeente Wijchen.

  Voorwaarden subsidie activiteiten beeldende kunst

  Het moet gaat om het kijken naar kunst, bijvoorbeeld het bezoeken van tentoonstellingen. De kunstvormen die we hierbij betrekken zijn: beeldend, architectuur, fotografie, mode en design. U mag een onderdeel aan de hoofdactiviteit toevoegen die mensen laat nadenken over de kunst. Of die mensen meer informatie geeft over de kunst waar ze naar kijken. Bijvoorbeeld door een lezing.

  • De activiteit is in de gemeente Wijchen.
  • De activiteit is voor een breed publiek. Denk hierbij niet alleen aan mensen die al geïnteresseerd zijn in kunst. Nieuw publiek is welkom!
  • De activiteit mag gericht zijn op het aantrekken van publiek van buiten Wijchen waardoor er meer mensen naar Wijchen trekken voor cultuur.
  • De activiteit kan gericht zijn op binnen- en buitenkunst.
  • De activiteit maakt bij voorkeur gebruik van kunst van Wijchense en regionale kunstenaars.
  • De activiteit betaalbaar voor bezoekers.

  De subsidie is maximaal 50% van de kosten voor de activiteit, met een minimumbedrag van € 1.000,-- en een maximumbedrag van € 10.000,--.

  Voorwaarden subsidie activiteiten kunsteducatie

  • De activiteit is voor kinderen op het basis- of middelbaar onderwijs.
  • De activiteit vindt plaats onder schooltijd en/of in de naschoolse tijd als onderdeel van de brede school activiteiten.
  • U maakt gebruik van drie leervormen: actief, receptief en reflectief.
  • De activiteit valt binnen de kunstvormen: beeldende kunst, architectuur, fotografie, mode en design.
  • De activiteit kan gericht zijn op binnen- en buitenkunst.
  • De resultaten van de activiteit maakt u toegankelijk voor geïnteresseerden. Denkt u aan bijvoorbeeld een expositie.
  • Het Cultuurknooppunt coördineert de activiteit.
  • De subsidie is maximaal 50% van de kosten voor de activiteit, met een maximumbedrag van € 5.000,--.

  De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening. Naast de subsidieverordening kent de gemeente beleidsregels. In hoofdstuk 8 leest u in de artikelen 33 tot en met 38 van de subsidieregeling de volledige voorwaarden. 

 • Hoe lang duurt het?

  Als uw aanvraag bij ons binnen is, beslist het college van Burgemeester en wethouders of u subsidie krijgt. Dit duurt 6 tot maximaal 12 weken.  

  Let op: voor deze subsidies geldt: op = op.
  Aanvragen behandelen wij op datum van binnenkomst.

 • Contact

  Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Rob Ribbink via 088 432 70 00.