Subsidie jeugdleerlingen muziekverenigingen en podiumkunsten

 • Samenvatting

  De gemeente Wijchen stelt geld beschikbaar voor jeugdleden van Wijchense muziekverenigingen. De gemeente betaalt mee aan de kosten van muzieklessen die jeugdleden volgen om het muziekdiploma A en/of B te halen.

  Het is ook mogelijk om een subsidie aan te vragen voor leerlingen die zang-, dans- of acteerles bij een opleidingsinstituut/school voor podiumkunsten volgen.

 • Extra informatie

  Wat zijn de voorwaarden voor een subsidie voor podiumkunsten?

  1. De leerling is op 1 februari van het schooljaar, waarin de aanvraag wordt gedaan, jonger dan 18 jaar en woont in de gemeente Wijchen;
  2. De leerling volgt zang-, dans- of acteerles bij een opleidingsinstituut/school voor podiumkunsten;
  3. De leerling volgt les met als doel toe te werken naar een openbare voorstelling;
  4. Een aantoonbaar bekwame docent verzorgt het onderwijs.
  5. De leerling moet op de datum waarop het College de subsidiebeschikking verstrekt les volgen om deze subsidie te krijgen.

  Wat zijn de voorwaarden voor een subsidie voor muzieklessen?

  1. De leerling is op 1 februari van het schooljaar waarin de aanvraag wordt gedaan, jonger dan 18 jaar;
  2. De leerling woont in de gemeente Wijchen;
  3. De leerling is lid van een muziekvereniging van de Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekverenigingen. Dat zijn: Accordeonorkest Con Amore Wijchen, Harmonie D.O.V. Wijchen, Harmonie Kunst en Vriendschap Balgoy, Het Kerkeveld Orkest Wijchen, Lyracorps Gilde St. Damianus Niftrik, Muziekvereniging Echo der Bergen Alverna, Muziekvereniging St. Anna Bergharen en Seniorenorkest De Huttenkamp Wijchen.
  4. De leerling volgt muziekonderwijs dat gericht is op het behalen van een officieel muziekdiploma, niveau A en/of B in het cursusjaar/schooljaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
  5. Uw kind krijgt muziekonderwijs van een aantoonbaar bekwame muziekdocent.
  6. De leerling dient op de datum waarop de subsidiebeschikking wordt afgegeven, nog muziekles te volgen om voor een subsidie in aanmerking te komen.  
 • Wat moet ik doen?

  Voldoet uw kind aan de voorwaarden hieronder? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Aanvragen kan tot uiterlijk 1 februari 2022. Via onderstaande button dient u gemakkelijk een aanvraag in via DigiD.

  Online aanvraag muziek en podiumkunsten

  Wilt u de subsidieaanvraag liever schriftelijk inleveren? Dat kan ook! Download dan het schriftelijke aanvraagformulier subsidie muziek en podiumkunsten 2021-2022.

  Het ingevulde formulier inclusief de gevraagde documenten kunt u via de post sturen naar:

  Gemeente Wijchen
  Mevrouw A. Reinink
  Postbus 9000
  6600 HA Wijchen