Speeltoestellen

 • Samenvatting

  In de gemeente staan in totaal 472 speeltoestellen en 88 sporttoestellen. Hier kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar spelen. U kunt denken aan een wipkip, een glijbaan of een basketbalveld.

  Nieuw speelbeleid

  In juni 2016 is het nieuwe speelbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Het speelbeleid kent 3 leeftijdscategorieën: 0-5 jaar, 6-12 jaar en 13-19 jaar. Onder spelen verstaan wij: spelen, bewegen en ontmoeten. In dit beleid is afgesproken dat de gemeente speelplekken inricht als:

  • centrale speelplek met 6 speeltoestellen
  • steun speelplek met 3 speeltoestellen
  • buurtoverstijgende speelplek met 6 tot 12 speeltoestellen
  • sportlocaties voor voetbal, basketbal, volleybal of korfbal

  Wat is er veranderd?

  Een aantal bestaande speelplekken zijn aangepast. Een aantal aanpassingen zijn:

  • Er zijn speeltoestellen geplaatst.
  • Er zijn enkele speeltoestellen verwijderd.
  • De speelplek is opgeheven.
  • Er is een  nieuwe speelplek gerealiseerd.

  Bewoners zijn geïnformeerd via een brief over de wijziging van de speelplek in de wijk.

  Schoolplein om op te spelen

  In het nieuwe speelbeleid staat dat er 10 schoolpleinen openbaar zijn. Na schooltijd mag je op deze schoolpleinen ook spelen:

  • Wijchen – De Buizerd
  • Wijchen – Het Zuiderpad
  • Wijchen – De Trinoom (Kerkeveld)
  • Wijchen – De Boskriek
  • Wijchen – Paulusschool (Noorderlicht)
  • Wijchen – Paschalisschool Suikerbergseweg (Suikerberg)
  • Wijchen – Speelhoeve (Wijkcentrum West)
  • Wijchen – Trinoom dependance (De Brink)
  • Bergharen – De Wingerd (Zandloper)
  • Batenburg – St. Jan Baptist

  Waar liggen de speelplekken?

  De locaties van de speelplekken kunt u hieronder vinden op de kaart. De grotere versie van de kaart kunt u hier bekijken. 

  Kan ik een speelplek 'adopteren' zodat deze blijft bestaan?

  U kunt een speelplek ook adopteren samen met een groep bewoners van de buurt. Een speelplek die wij willen opheffen, mag dan blijven. U onderhoudt dan zelf de speelplek. Het onderhouden betekent onkruidvrij houden van de omgeving en schoonhouden van de speeltoestellen. U betaalt dan samen met een groep bewoners de kosten voor de benodigde inspecties. Per speeltoestel kost dit € 28,- euro per jaar. De bewonersgroep betaalt dan ook reparaties aan een speeltoestel, als die nodig zijn. Deze afspraken met de bewonersgroep legt de gemeente in een convenant vast.

 • Contact

  Is een speeltoestel kapot? Dan kunt u dat doorgeven via het meldingsformulier. Daar kunt u ook uw vragen of opmerkingen doorgeven over speellocaties en speeltoestellen.