Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Samenvatting

  Sinds 1 april 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding.
  Vaak moet u de sloop en/of verwijderen van asbest melden bij de gemeente.

  U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer puinafval vrij
  • en/of bij de sloop verwijdert u asbest

  Sloopmelding én omgevingsvergunning

  In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding indienen door particulieren

  Als particulier mag u zelf max. 35 m2 hecht gebonden asbest per perceel verwijderen. U kunt via dit formulier heel eenvoudig een sloopmelding invullen en indienen. De OmgevingsDienst Regio Nijmegen (ODRN) voert deze taak uit namens de gemeente Wijchen. U moet uw sloopmelding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren indienen. Nadat uw sloopmelding is geaccepteerd, kunt u samen met deze acceptatie de asbesthoudende materialen (in plastic verpakt) afgeven bij de milieustraat.

  Uiteraard, mag u ook via het Omgevingsloket online uw sloopmelding indienen met uw DigiD. Bovenstaande manier van indienen via de ODRN is een stuk eenvoudiger.
  Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? (Bijvoorbeeld voor het slopen bij een monument/slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht), dan kunt u dit alleen via Omgevingsloket online indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

  Sloopmelding indienen of laten uitvoeren door een bedrijf

  Via het Omgevingsloket online kunt met uw bedrijfs E-herkenning of DigiD de sloopmelding indienen.
  Let op: een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.
  In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
  • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.
 • Wat kost het?

  Het indienen van een sloopmelding is gratis.

  Het is nog wel mogelijk dat er volgens andere wetgeving (zoals de Monumentenwet) een omgevingsvergunning nodig is. In dat geval is een samenloopregeling van toepassing. Hier zijn wel legeskosten aan verbonden (artikel 2.3.7). Zie hiervoor de legesverordening (vul uw postcode en de zoekterm leges in), deze wordt jaarlijks bijgesteld.

 • Tips

  • Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 4-6-2019 voor zo'n verbod verworpen. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden astbestdaken per 31 december 2024 verboden worden. Dit is nu voorlopig van de baan.
  • Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid.
 • Contact

  Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van team vergunningverlening.