Reizen met kinderen

 • Samenvatting

  Kinderen hebben een reisdocument nodig als zij naar het buitenland reizen. Vanaf de geboorte kunt u een reisdocument aanschaffen.

 • Extra informatie

  U kunt voor uw kind zowel een paspoort als een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

  Met een paspoort kan uw kind reizen naar alle landen van de wereld, een identiteitskaart is geldig voor de bepaalde landen.

  Wellicht kunt u op de website www.visumdienst.nl informatie vinden over visa en of uw kinderen een eigen legitimatiebewijs nodig hebben voor het land waar u naar toe gaat.

  Reizen met kind met andere achternaam

  Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller.
  • Neem het ingevulde formulier Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. U kunt dit formulier downloaden bij de Koninklijke Marechaussee. U hoeft dit formulier niet bij de gemeente te laten legaliseren.
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder.
  • Eventueel een (internationale) geboorteakte van uw kind (verkrijgbaar in geboorteplaats).
  • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 • Wat moet ik doen?

  Minderjarige kinderen hebben schriftelijke toestemming nodig van (beide) ouders/gezaghouders voor een paspoort tot 18 jaar en voor een Nederlandse identiteitskaart tot 12 jaar.
  Bij de ingevulde en ondertekende toestemming moet een geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs) worden overlegd van degene(n) die schriftelijk toestemming geven.

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw kind moet mee bij de aanvraag van een reisdocument, ongeacht de leeftijd
  • Eventueel een toestemmingsformulier (zie 'wat moet ik doen')
  • Een recente, goed gelijkende pasfoto van uw kind (geen schoolfoto), zie hiervoor de pasfoto-eisen
  • Alle in het bezit zijnde reisdocumenten van uw kind
  • De kosten voor een reisdocument moeten bij de aanvraag betaald worden
 • Wat kost het?

  In 2020 zijn de kosten voor reisdocumenten:

  • Paspoort/zakenpaspoort 18 jaar en ouder € 73,23
  • Paspoort/zakenpaspoort voor kinderen tot 18 jaar € 55,37
  • Nederlandse identiteitskaart 18 jaar en ouder € 58,31
  • Nederlandse identiteitskaart  voor kinderen tot 18 jaar € 30,73
  • Spoedaanvraag reisdocument € 49,86 EXTRA
  • Vluchtelingen-/vreemdelingenpaspoort € 55,37

  U moet bij de aanvraag van het reisdocument betalen, dit kan zowel contant als per pin.

 • Schriftelijk aanvragen