Monument, subsidie

 • Samenvatting

  Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

  Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een onafhankelijke stichting die geld en subsidies betaalt aan monumenteigenaren. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de monumenten-site van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Wat moet ik doen?

  Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. U kunt dan uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan snel zeggen of dit al dan niet voor subsidie in aanmerking komt. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later gedeeltelijk of geheel wordt afgewezen.

  U kunt het aanvraagformulier online invullen. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. De bijlagen kunt u in deze online aanvraag eenvoudig toevoegen.

  Heeft u vragen, wilt u contact opnemen met de gemeente of doet u liever een fysieke aanvraag? Mail dan naar monumenten@drutenwijchen.nl

 • Wat heb ik nodig?

  Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
  • technische omschrijving van de werkzaamheden
  • foto’s van de bestaande situatie
  • plan- en detailtekeningen van de nieuwe situatie (schaal 1:100)
  • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten, dat voldoet aan de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gestelde voorwaarden. 
    

  Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. In dit pip legt u uw plannen voor de komende jaren vast. Dit pip moet:

  • een inspectierapport als basis hebben (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of Monumentenwacht)
  • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
  • beschrijven wat het doel is
  • een meerjarenplan voor de werkzaamheden hebben
  • een meerjarenbegroting hebben, die voldoet aan de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gestelde voorwaarden.
 • Hoe lang duurt het?

  Als het werk is uitgevoerd, dient u afschriften van rekeningen en betaalbewijzen in. Dit doet u samen met het 'Gereedmeldingsformulier'.

  Wanneer dit door de gemeente is goed gekeurd, wordt de subsidie aan u uitbetaald. Dit geldt ook voor de eventuele aangevraagde provinciale bijdrage die via de gemeente loopt.

 • Contact

  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Fred Coolen, beleidsmedewerker monumenten. Zijn rechtstreekse telefoonnummer is 088 - 432 72 98. U kunt ook e-mailen naar f.coolen@drutenwijchen.nl.