Milieu, vergunning of melding

 • Samenvatting

  Vergunningplichtige bedrijven

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen of een vergunningencheck doen op de website van www.omgevingsloket.nl

  Meldingsplichtige bedrijven

  Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te doen. Kijk voor meer informatie, of voor een meldingencheck op de website www.aimonline.nl

 • Extra informatie

  Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

  • verwerken van afval
  • geluidsniveau van uw bedrijf
  • gebruik van energie
  • vervuiling van water, bodem en lucht
 • Hoe lang duurt het?

  Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

  Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

  Melding

  4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.

 • Tips

  Vooroverleg

  Wilt u voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Contact

  Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van team vergunningverlening.