Melden van uitkeringsfraude

 • Samenvatting

  Inwoners van Wijchen die een uitkering krijgen, moeten zich aan een aantal regels houden. Als hij of zij zich niet aan deze regels houdt dan wordt er 'uitkeringsfraude gepleegd'. 

 • Extra informatie

  Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving onterecht een uitkering krijgt, kunt u dit aan ons doorgeven. Dit kan onder andere via e-mail: meldpuntfraude-anoniem@wijchen.nl Wij starten dan een onderzoek om erachter te komen of er inderdaad sprake is van fraude.

  Waarom is bestrijding van bijstandsfraude nodig?

  De gemeente moet ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor bijstandsuitkeringen, bij de juiste mensen terechtkomt. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat uitkeringen worden betaald aan mensen die er geen recht op hebben. Soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.

  Een onderzoek begint met een signaal dat er iets niet klopt. Dat signaal kan bij onze eigen medewerkers vandaan komen, maar regelmatig komen ook tips en informatie van burgers binnen. Deze informatie is voor de gemeente heel belangrijk. Voorbeelden van tips zijn bijvoorbeeld zwartwerken, handelen, op een ander adres wonen of stiekem samenwonen.

 • Wat moet ik doen?

  Heeft u het vermoeden dat iemand die in de gemeente Wijchen woont zich schuldig maakt aan uitkeringsfraude? Meld dat dan (eventueel anoniem) bij de gemeente. Telefonisch, schriftelijk of per e-mail.
  U kunt:
  • bellen: 088 432 70 00
  • een brief sturen:
   Instituut Bijzonder Onderzoek Gemeente Wijchen
   Postbus 2000
   6600 HA Wijchen
  • een e-mail sturen naar: meldpuntfraude-anoniem@wijchen.nl

  Wat moet ik melden?

  Wanneer u uitkeringsfraude meldt, vragen wij u naar gegevens over de vermoedelijke fraude. Bijvoorbeeld:
  • adressen
  • werktijden
  • gegevens over een auto
  • inkomsten
  • met wie woont de verdachte samen.

  Wat gebeurt er na mijn melding?

  Als u de melding niet anoniem heeft gedaan, dan krijgt u een bevestiging van uw melding. Wij kunnen u helaas niet informeren over het resultaat.