Mantelzorgwoning

 • Samenvatting

  U mag tijdelijk een extra woning maken bij uw bestaande woning als u voor iemand wilt zorgen die dat niet meer zelf kan. U mag bijvoorbeeld uw garage verbouwen tot woning voor uw ouders die uw zorg nodig hebben. Dit noemen we een mantelzorgwoning. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zonder vergunning.

 • Extra informatie

  Bij een mantelzorgwoning kunt u denken aan een garage die omgebouwd is tot een woning, een kant-en-klare mantelzorgwoning (een unit) in de tuin of een aanbouw aan de woning van een woonhuis die omgebouwd is tot woning.

  U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen voor een mantelzorgwoning als u voldoet aan deze regels:

  • In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, waarvan één persoon intensieve zorg nodig heeft.
  • Er is sprake van intensieve zorg: dit betekent dat er meer dan 8 uur in de week zorg nodig is, voor een periode langer dan 3 maanden.
  • Een mantelzorgwoning geldt niet alleen voor ouders. Ook andere zorgbehoevenden, zoals volwassen kinderen of andere familieleden, kunnen hier aanspraak op maken.
  • U moet de zorgbehoefte aantonen met een verklaring van een huisarts of wijkverpleegkundige.
  • De twee personen mogen in de al bestaande woning wonen of in de nog te (ver)bouwen mantelwoning.
  • Een nog te (ver)bouwen mantelzorgwoning moet in het achtererfgebied staan, op een afstand van meer dan 4 meter van het hoofdgebouw. Meer informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid.
  • U mag een bestaand bouwwerk altijd gebruiken voor mantelzorg als u ook voldoet aan de andere regels.
  • Een mantelzorgwoning is altijd tijdelijk van aard en zal nooit een permanente tweede woning worden
 • Wat moet ik doen?

  Als u voldoet aan de hiervoor genoemde regels, dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Zie hieronder het kopje contact.

  Als u niet voldoet aan de genoemde regels moet u eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Op Omgevingsloket online kunt u een vergunning aanvragen.

  Let op! U moet wel altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan regels opgenomen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.

  Wat moet ik doen als de mantelzorg stopt?

  Als de persoon die in de mantelzorgwoning woont geen zorg meer nodig heeft, wordt de mantelzorgwoning vanzelf weer een bijbehorend bouwwerk, zoals een garage of aanbouw. Het mag niet meer worden gebruikt als woning. Een mantelzorgwoning is namelijk altijd tijdelijk.

  Als u de voormalige mantelzorgwoning toch als woning blijft gebruiken, is er sprake van illegale bewoning. De gemeente treedt hier dan tegen op. Ook mag u de mantelzorgwoning na beëindiging niet bedrijfsmatig gebruiken. Denk hierbij aan het verhuren van de ruimte.

 • Wat kost het?

  Als u geen omgevingsvergunning nodig hebt hoeft u ook niets te betalen. 

  De kosten van een omgevingsvergunning zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten van de te (ver)bouwen woning in combinatie met de aan te vragen activiteiten. Deze kosten (leges) vind u terug in de legesverordening (vul uw postcode en het zoekwoord leges in), die jaarlijks wordt bijgesteld.

 • Contact

  Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van team vergunningverlening.