Koninklijk Predicaat

 • Samenvatting

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

 • Extra informatie

  Het predicaat 'Koninklijk' kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • Uw organisatie moet minimaal 100 jaar bestaan.
  • Uw organisatie is van oorsprong Nederlands.
  • Uw organisatie heeft een belangrijke positie binnen uw vakgebied.
  • Uw organisatie is helemaal zelfstandig.
  • Uw organisatie voert goed beleid en heeft een sterk financiële positie.
  • Bestuurders en managers zijn van onbesproken gedrag.

  Het predicaat 'Koninklijk' mag u alleen bij de naam van uw organisatie gebruiken. U mag het predicaat maximaal 25 jaar gebruiken. Wordt uw organisatie overgenomen of zijn er grote structurele wijzigingen? Dan mag u het predicaat niet meer gebruiken.

  U kunt het predicaat niet krijgen voor een vereniging met als doel: verspreiden van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.

 • Wat moet ik doen?

  Dien minimaal 12 maanden van tevoren een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waar uw organisatie gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient en verzamel alle benodigde stukken. Voeg de (vereiste) documenten bij die uw uitleg ondersteunen. 

  U krijgt vanzelf bericht of uw organisatie het predicaat krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor het Predicaat Koninklijk worden de volgende bijlagen (in vijfvoud) vereist:

  • Brief van de aanvrager aan de burgemeester waarin onderbouwd is waarop de onderscheiding aangevraagd wordt.
  • Een recent en origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Van alle in het uittreksel genoemde personen: volledige naam, adres, geboortedatum en –plaats. (Dit in verband met het controleren van de antecedenten)
   De kabinetsmedewerker van de gemeente zal een uittreksel Justitiële Documentatie en uit het politieregister opvragen.
  • Een bewijs van de oprichting van de onderneming.
  • Bij voldoende historische onderbouwing kan een indirect bewijs volstaan, zoals een koopakte of een vermelding in belastingregisters.
  • Inzicht/beschrijving van de geschiedenis van de onderneming.
  • (Indien mogelijk) een jubileumboek.
  • Een kopie van de geldende statuten en/of huishoudelijk reglement van de onderneming.
  • Informatie over de plaats die de onderneming in de regio inneemt.
  • Stukken waaruit blijkt dat de onderneming goed bekend staat (zoals artikelen in vakbladen).
  • De (financiële) jaarverslagen en accountantsrapporten over de afgelopen 5 jaar.
  • Een accountantsverklaring over de toekomstige bestaansmogelijkheid.
  • Informatie omtrent naleving milieuvoorschriften zal door de gemeente worden opgevraagd.
 • Hoe lang duurt het?

  Het predicaat kan worden aangevraagd via de burgemeester in de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester verifieert of voldoende gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn toegevoegd. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt. De registers van de Justitiële Documentatiedienst worden geraadpleegd. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de commissaris van de Koning die op zijn beurt adviseert na informatie te hebben ingewonnen bij verschillende instellingen, bijvoorbeeld diensten en ministeries die relevant zijn voor de beoordeling.

  De commissaris van de Koning bericht de aanvrager over de beslissing van de Koning. Bij toekenning reikt de commissaris van de Koning gewoonlijk de oorkonde uit die bij het predicaat hoort. De gehele procedure neemt ongeveer een jaar in beslag.

  De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal een jaar.

 • Tips

  Meer informatie over het predicaat 'Koninklijk' is te vinden bij Het Koninklijk Huis.

 • Contact

  Voor advisering, nadere informatie en hulp bij het verzamelen van de benodigde documentatie, kunt u contact opnemen met Sandra Langeslag via telefoonnummer 088 432 70 00 of via e-mail: s.langeslag@drutenwijchen.nl