Klacht indienen

 • Samenvatting

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. U maakt dan gebruik van de klachtenprocedure.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Een klacht gaat altijd over gedrag. De procedure is niet bedoeld om besluiten te beïnvloeden of aan te vechten, daarvoor geldt de bezwaarschriftprocedure of de mogelijkheid tot inspreken. Ook is een klacht niet bedoeld om opmerkingen over beleid door te geven. Als u iets door wilt geven over de openbare ruimte of overlast (over bijvoorbeeld dieren of parkeren) wilt melden, kunt u een melding openbare ruimte indienen. Dit kan ook online.

  Klacht online doorgeven

  Online klacht indienen 

  Klacht schriftelijk doorgeven

  Wilt u schriftelijk een klacht doorgeven. Dat kan! Schrijf een brief met daarin uw klacht en stuur deze op naar de gemeente. Of schrijf een e-mail met daarin uw klacht en stuur deze naar gemeente@wijchen.nl.

  Klacht telefonisch bespreken

  Wilt u uw klacht liever telefonisch bespreken. Dat kan! Belt u dan de gemeente (088-4327000) en vraag naar de klachtencoördinator.

  Wanneer maakt u gebruik van de klachtenprocedure?

  Een klacht kunt u het beste zo snel mogelijk indienen, maar in ieder geval binnen een jaar na het voorval waarover u een klacht heeft. Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen en kunnen we mogelijk de lucht snel klaren. U kunt uw klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. De klachtencoördinator is uw contactpersoon en kan u, wanneer u dit wilt, helpen bij de omschrijving van uw klacht.

 • Extra informatie

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Als u een klacht indient, probeert de gemeente die klacht in overleg met u zo snel mogelijk op te lossen. De gemeente neemt binnen een week (telefonisch) contact met u op over de klacht. De klachtencoördinator bekijkt samen met u op welke manier wij uw klacht het beste kunnen behandelen.

  Ombudsman

  Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  De klacht moeten wij uiterlijk binnen 6 weken na het indienen afhandelen. Deze termijn mogen wij één keer verlengen met 4 weken.

 • Schriftelijk aanvragen

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator van de gemeente Wijchen via telefoonnummer 088 432 70 00.