Individuele studietoeslag

 • Samenvatting

  Bent u door een (medische) beperking niet in staat om naast uw opleiding er bij te werken? Dan kunt u de individuele studietoeslag aanvragen.

  Hoogte van de toeslag en uitbetaling

  De individuele studietoeslag bedraagt € 1.202,00 per jaar en wij betalen die in één keer uit. U krijgt de toeslag één keer per jaar.

  Online aanvragen

  Aanvragen individuele studietoeslag met DigiD

  Let op: maakt u foto's of scans van uw bewijsstukken en voeg deze bij.

  Heeft u een partner?

  Dan is zijn/haar toestemming nodig. Laat uw partner het online formulier hieronder invullen.

  Toestemming van partner met DigiD

  Schriftelijk aanvragen: invullen, ondertekenen en opsturen

 • Extra informatie

  Om voor de toeslag in aanmerking te komen zijn de volgende spelregels belangrijk:

  • Wij kunnen de toeslag alleen geven als u een aanvraag indient.
  • U bent inwoner van de gemeente Wijchen en u bent 18 jaar of ouder.
  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming  onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Uit een medische keuring blijkt dat u door een beperking het wettelijk minimumloon niet kunt verdienen, maar u kunt wel werken.
  • Uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen mag niet meer zijn dan de bijstand toelaat. Kijk voor de actuele bedragen op: de website Antwoordopbijstand