Indicatie voor geschikte woning

 • Samenvatting

  Als uw woning niet (meer) geschikt is vanwege uw fysieke beperkingen is verhuizen naar een passende woning soms een oplossing.

 • Extra informatie

  Verhuizen

  U heeft fysieke beperkingen in uw woning. Uw wilt verhuizen. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatiewoning in de regio Arnhem Nijmegen. Er zijn drie type woningen:

  • Levensloopgeschikte woningen, categorie 1: voor mensen met een lichte lichamelijke beperking.
  • Levensloopgeschikte woningen, categorie 2:  voor mensen met een matige lichamelijke beperking (rollator afhankelijk).
  • Rolstoelgeschikte woningen: voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel.

  Enkel voor categorie 2 en rolstoelwoningen geeft het Sociaal Wijkteam een indicatie.

 • Wat moet ik doen?

  U schrijft u in bij  ENTREE Arnhem Nijmegen. U moet wel zelf reageren op dit type woningen die via Entree op de site worden aangeboden. Deze woningen hebben een aparte vermelding in het aanbod.

  Om voor een indicatiewoning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. Dit doet een medeweker van het Sociaal Wijkteam. Als u een indicatie krijgt, ontvangt u een brief met de indicatie voor een van de drie type woningen. Met de brief van de gemeente meldt u zich bij een woningstichting binnen de regio Arnhem Nijmegen als woningzoekende voor een indicatiewoning en zij maken daar een aantekening van. Ook hierna moet u zelf blijven reageren op woningen die via Entree worden aangeboden.