Inburgeren

 • Samenvatting

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

  • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering.
  • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.
 • Extra informatie

  U bent verplicht om in te burgeren als u:

  • een verblijfsvergunning hebt;
  • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn);
  • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing.

  Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

  Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

 • Wat moet ik doen?

  Ik moet inburgeren vanaf 1 januari 2013

  Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

  • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
  • U betaalt zelf de inburgeringscursus.
  • U schrijft zich in voor het inburgeringsexamen.
  • U betaalt zelf het inburgeringsexamen.
  • U kunt geld lenen bij DUO.

  Onderdeel van de inburgering is een participatieverklaringstraject. Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring' tekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Vluchtelingenwerk Wijchen via telefoonnummer 024-6424633 of mailadres wijchen@vluchtelingenwerk.nl 

  Ik ben vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

  Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

  Ik woon in het buitenland

  Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
  • bewijs van uw verblijfsstatus
  • bewijs van uw burgerservicenummer en van uw eventuele partner
  • bewijzen van uw opleidings- en arbeidsverleden
 • Hoe lang duurt het?

  U kunt het examen maken binnen 8 weken nadat u betaald hebt.

  Moet u inburgeren vanaf 1 januari 2013? Dan moet u binnen 3 jaar voor het examen slagen. Was u vóór 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Dan moet u binnen 3,5 jaar voor het examen slagen.

  Bent u geslaagd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief dat u uw diploma kunt ophalen.