Hofleverancier worden

 • Samenvatting

  Koning Willem 1 voerde in 1815 het predicaat "Hofleverancier" in. Het Predicaat Hofleverancier is een onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 100 werknemers. Het zijn voornamelijk bedrijven die lokaal of regionaal bekend zijn of vooraanstaande Nederlandse bedrijven die tot de top behoren in hun gemeente of regio.

  Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de onderneming de aanduiding “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” mag toevoegen en het daarbij behorende Koninklijk wapen mag gebruiken.

  Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toevoegen.

 • Extra informatie

  Alleen de koning kan het predicaat Hofleverancier toewijzen. U kunt het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van uw onderneming (100, 125, 150-jarig, enzovoort). Soms krijgt u het ook bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

  Op de website van Het Koninklijk Huis leest u waaraan u moet voldoen om het predicaat Hofleverancier te krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Dien ongeveer 12 maanden van tevoren een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waar uw onderneming statutair gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient en verzamel alle benodigde stukken. 

 • Wat heb ik nodig?

  Voor het Predicaat Hofleverancier zijn de volgende documenten vereist:

  • Brief van de aanvrager aan de burgemeester waarin onderbouwd is waarop de onderscheiding aangevraagd wordt.
  • Een recent en origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Van alle in het uittreksel genoemde personen: volledige naam, adres, geboortedatum en –plaats.
   Dit in verband met het controleren van de antecedenten. De kabinetsmedewerker van de gemeente zal een uittreksel Justitiële Documentatie en uit het politieregister opvragen.
  • Een bewijs van de oprichting van de onderneming.
  • Bij voldoende historische onderbouwing kan een indirect bewijs volstaan, zoals een koopakte of een vermelding in belastingregisters.
  • Inzicht/beschrijving van de geschiedenis van de onderneming.
  • (Indien mogelijk) een jubileumboek.
  • Een kopie van de geldende statuten en/of huishoudelijk reglement van de onderneming.
  • Informatie over de plaats die de onderneming in de regio inneemt.
  • Stukken waaruit blijkt dat de onderneming goed bekend staat (zoals artikelen in vakbladen).
  • Financieel overzicht en accountantsverklaring van de laatste 5 jaar. (wij leveren u een standaardformulier hiervoor aan)
  • Jaarplan/ toekomst van de organisatie.
  • Informatie omtrent naleving milieuvoorschriften zal door de gemeente worden opgevraagd.
 • Hoe lang duurt het?

  De aanvraag moet minimaal 9 maanden voor de gewenste uitreikdatum bij de Commissaris van de Koning worden aangeleverd. Voor het vervolledigen en digitaliseren van alle benodigde documentatie vragen wij u minimaal twee tot drie maanden daarvoor uw verzoek bij de burgemeester in te dienen. De totale procedure neemt dus een jaar in beslag.

  Hierna krijgt u vanzelf bericht of het predicaat Hofleverancier wordt toegekend. Meestal wordt de bijbehorende oorkonde door de burgemeester uitgereikt tijdens de viering van het jubileum.

 • Tips

  Neem voor meer informatie contact op met: de Stichting Hofleveranciers in Nederland.

 • Contact

  Voor advisering, nadere informatie en hulp bij het verzamelen van de benodigde documentatie, kunt u contact opnemen met Sandra Langeslag via telefoonnummer 088 432 70 00 of via e-mail: s.langeslag@drutenwijchen.nl