Hoe kan ik een kinderopvang starten?

 • Samenvatting

  Kinderopvang is het bedrijfsmatig verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang.

  Dagopvang

  Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.

  Buitenschoolse opvang

  Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen van een basisschool. Een kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum of gastouder.

 • Extra informatie

  Als u een kinderopvang wilt starten, moet u voldoen aan een aantal eisen, en heeft u ook een aantal verplichtingen. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. En uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. In de brochure toezicht handhaving en kinderopvang vindt u meer informatie over aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. Controleert u ook vooraf of deze activiteiten wel passen binnen het geldende bestemmingsplan. Wilt u gaan verbouwen? Dan moet u waarschijnlijk ook een omgevingsvergunning aanvragen.

  Daarna dient u bij de gemeente het aanvraagformulier in tot exploitatie van kinderopvang. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de Inspecteur van de GGD. De inspecteur van de GGD zal controleren of de kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen (Wet Kinderopvang).

  Wilt u gastouder worden? Neem dan contact op met een gastouderbureau. Dit bureau bemiddelt tussen vraagouders en gastouders. Het gastouderbureau vraagt namens de gastouder aan de gemeente om te mogen starten. 

  Op ondernemersplein.nl staat wat u moet doen om een kinderopvang te starten. Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen bij de gemeente doet u door het juiste formulier te downloaden en in te sturen. U vindt alle actuele formulieren op de website van de Rijksoverheid. Denkt u eraan om alle bijlagen zoals genoemd in het formulier mee te sturen? De gemeente kan uw aanvraag namelijk pas in behandeling nemen als de aanvraag compleet is.

  Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit ook doorgeven aan uw gemeente. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier kinderopvang.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2021

  • € 793,40 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het exploiteren van een gastouderbureau, kinderdagverblijf of een voorziening voor buitenschoolse opvang;
  • € 507,30 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuwe gastouderopvang op een nieuwe locatie;

  Gereduceerde tarieven in 2021

  In onderstaande gevallen geldt een gereduceerd tarief van € 369,95:

  • de houder van de voorziening, de gastouder, is al in het landelijke register kinderopvang (lrk) opgenomen met een andere voorziening; of 
  • het opvangadres is al geregistreerd als adres waar een voorziening voor gastouderopvang is gevestigd.
 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente neemt uiterlijk binnen 10 weken een besluit op de aanvraag.