Grond kopen of huren

 • Samenvatting

  Als een openbare groenstrook (restgrond) grenst aan uw perceel is het mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, de groenstrook te kopen of te huren en aan uw eigen perceel toe te voegen.

  Online aanvraag koop/huur groenstroken

  Schriftelijk aanvragen: 

  Wilt u het schriftelijk aanvragen? Stuur ons een e-mail. Dan sturen wij het aanvraagformulier naar u op.

 • Extra informatie

  Kopen

  Het kopen van een groenstrook kan alleen als u eigenaar van de aangrenzende grond bent. Allereerst toetsen wij of de betreffende strook grond onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur. Dit is de verzamelnaam voor alle groene gedeelten (grasveldjes, bosjes, hagen, bomen) die Wijchen haar kenmerkende natuurlijke uitstraling geven. Percelen grond die liggen in de hoofdgroenstructuur komen niet voor verkoop in aanmerking. Ligt de aanvraag buiten de hoofdgroenstructuur, dan toetsen wij de aanvraag aan beleidsregels. Voldoet de aanvraag aan deze beleidsregels, dan kunt u de grond kopen. Het kan zijn dat aanvullende bepalingen vereist zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een haag in plaats van houten schuttingen. Deze bepalingen nemen wij op in de koopovereenkomst.

  Huren

  Wanneer wij de grond niet aan u kunnen verkopen, is het in sommige gevallen wel mogelijk om de grond te huren. Als u de grond niet wil kopen, mag u ook altijd een verzoek doen om de grond te huren. Allereerste toetsen wij ook of de grond onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur (zie voor uitleg onder het kopje kopen). Groenstroken die liggen in de hoofdgroenstructuur komen niet voor verhuur in aanmerking. Daarnaast toetsen wij de aanvraag aan andere beleidsregels.

 • Wat kost het?

  Voor het kopen van groenstroken gelden de volgende prijzen in 2020:

  • € 58,00 per m2: wanneer de groenstrook vóór de voorgevel van de woning ligt.
  • € 160,00 per m2: wanneer de groenstrook naast of achter de voorgevel van de woning ligt en de grond niet bebouwd wordt of bebouwd wordt met een vergunningsvrij tuinhuisje met een maximale oppervlakte van 30 m2.
  • € 175,00 per m2 exclusief BTW: wanneer de groenstrook zich bevindt op een industrieterrein.
  • € 215,00 per m2: wanneer de groenstrook naast of achter de voorgevel van de woning ligt en de grond bebouwd wordt.

  Houd u verder rekening met bijkomende kosten, zoals notariële- en kadastrale kosten.

  Voor het huren van groenstroken geldt een prijs van 5% van de bovengenoemde prijzen per m2 per jaar. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • Contact

  U kunt contact opnemen met ons KlantContactCentrum via 088 432 70 00. U kunt natuurlijk ook altijd een e-mail sturen naar gemeente@wijchen.nl