Erkenning van een kind

 • Samenvatting

  Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Of bent u een duomoeder en heeft u geen verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting? Dan kunt u uw kind erkennen.

  Heeft een van de ouders (of beiden) niet de Nederlandse nationaliteit? Belt u dan voordat u een afspraak maakt.

  If one ( or both) of the parents do not have the Dutch nationality, please contact us before making an appointment 088-432 70 00.

  Maak een afspraak

  Wat neemt u mee?

  • Bij het eerste kind moet de moeder meekomen. Bij een tweede kind is dat niet verplicht. Een schriftelijke toestemming is dan voldoende.
  • Legitimatiebewijs van de moeder en uzelf (de erkenner).

  Wanneer erkent u?

  Erkenning voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht):

  • Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap meteen is geregeld.
  • U kunt de achternaam van het kind kiezen.

  Erkenning bij de geboorteaangifte:

  • Is de moeder aanwezig bij de geboorteaangifte? Dan kan zij toestemming geven voor erkenning en keuze achternaam.
  • Is de moeder niet aanwezig? Dan kan zij schriftelijk toestemming geven voor de erkenning, maar niet voor de keuze achternaam. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.

  Erkenning na de geboorte:

  • Erkenning kan alleen als in de geboorteakte van het kind geen vader staat.
  • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
  • Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

  Keuze achternaam

  Het kind krijgt standaard de achternaam van de moeder die bevallen is. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kiest, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

  Wat zijn de kosten?

  Een afschrift van de erkenningsakte kost in 2021 € 14,00.

  Handige links

 • Tips

  Erkenning van een kind

  Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet:

  • U bent verplicht om voor het kind te zorgen
  • Het kind krijgt erfrecht van beide ouders
  • Het kind kan uw achternaam krijgen

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u bij de rechtbank, kijk op de website van de rechtbank voor meer informatie. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

  Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.

  Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Wel moet u beiden meekomen om bij de gemeente de erkenning regelen.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over de erkenning van een kind op de website van de rijksoverheid.