Collectieve Zorgverzekering voor Minima

 • Samenvatting

  Heeft u een laag inkomen? De gemeente Wijchen heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ over voordelige zorgverzekeringen. U kunt vanaf half november tot en met 31 december doorgeven of u hier aan wilt meedoen.

  Wilt u meedoen aan de CZM?

  Bent u dit jaar al deelnemer van de CZM? Dan vraagt uw zorgverzekeraar rond half november of u het volgende jaar weer wilt meedoen. Bent u dit jaar nog geen deelnemer van de CZM en wilt u volgend jaar wel meedoen? Ga dan rond half november naar de website www.gezondverzekerd.nl om u aan te melden. Dit kan tot 31 december.

  Wat is het voordeel?

  • U krijgt korting van de zorgverzekeraars.

  De gemeente Wijchen betaalt mee aan de maandpremie. Wij betalen € 15,- per maand mee of € 37,50. Dit hangt af voor welk pakket u kiest. Beide verzekeraars bieden een pakket aan dat speciaal voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking is. Zo spreidt u de betaling van het eigen risico over het hele jaar.

  Wat zijn de voorwaarden?

  Wilt u straks meedoen aan de CZM? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  Voorwaarde 1 - géén betalingsachterstand

  U kunt niet deelnemen als u een betalingsachterstand heeft in de premie en/of rekeningen van de verzekeraar. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Is er nog geen incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan moet u eerst afspraken maken over een betalingsregeling met uw verzekeraar. Daarna kunt u weer meedoen met de Collectieve zorgverzekering.
  • Is er wel een incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan kunt u niet meedoen met de Collectieve zorgverzekering.

  Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig vermogen

  Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in oktober van dit jaar moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. . Op de website van Bereken uw recht vindt u de bedragen. Ook mag u maar weinig spaargeld hebben. Op de website antwoord op Bijstand vindt u de bedragen.

  Wat moet u betalen?

  De premies voor het volgende jaar, zijn elk jaar rond november bekend.

  Premiebetaling

  De zorgverzekeraar schrijft via een automatische afschrijving de premie die u moet betalen af van uw rekening. Wij betalen de gemeentelijke bijdrage maandelijks (achteraf) aan u.

  Zorgtoeslag

  De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.

 • Contact

  Hulp nodig bij het invullen van de website? Neem dan contact op met het Formulierenteam in Wijchen (024 641 84 59, l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl).

  Vragen over de vergoedingen

  Heeft u vragen over de vergoeding van de gemaakte kosten die in het verzekeringspakket zitten? Neem dan contact op met VGZ via 0900 – 77 99 771 en met CZ via 088 - 555 77 77. Wij kunnen deze vragen niet beantwoorden.