Bodemvervuiling verwijderen

 • Samenvatting

  Wanneer de bodem zodanig vervuild is dat deze een risico vormt voor de volksgezondheid dan moet deze worden gesaneerd. Saneren kan betekenen dat de grond wordt afgegraven en verwijderd en/of dat isolerende maatregelen worden genomen zodat contact met de verontreiniging niet mogelijk is. Soms moet het verontreinigde grondwater worden opgepompt of worden gemonitord. Alleen erkende (officiƫel goedgekeurde) bedrijven mogen saneringen uitvoeren.

  Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond? Zorg er dan voor dat u een goed beeld heeft van de milieukwaliteit van de bodem. Vraag bij aankoop van een woning of een stuk grond altijd om een bodemonderzoeksrapport waarbij de kwaliteit in voldoende mate in beeld is gebracht. Via de website van Meldpunt Bodem+  van het Ministerie I+M kunt u controleren of het om een gecertificeerd bodemonderzoeksbureau gaat.

 • Wat moet ik doen?

  Bodemonderzoek doen

  Vraag bij de aankoop van een woning of een stuk grond altijd om een recent bodemonderzoeksrapport. De makelaar kan dit ook voor u doen. Indien het rapport verouderd is (ouder dan 5 jaar), kunt u om advies bij de ODRN vragen. Is een dergelijk rapport niet aanwezig dan kunt u dat van de verkopende partij verlangen.

  Gaat u een woning bouwen of verbouwen ? Dan kan het zijn dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren als onderdeel van de aanvraag van uw aanvraag voor een vergunning om te mogen bouwen. U kunt hiertoe contact opnemen met de ODRN.

  Bodem saneren

  In bepaalde gevallen moet vervuilde grond worden gesaneerd. Voordat het zover is, heeft u al contact gehad met de ODRN. Het saneren van bodemverontreinigingen mag alleen door erkende bedrijven. Via de website Bodem+ van het Ministerie I+M Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen.

  Olietank aanwezig?

  Olietanks hebben in het verleden regelmatig geleid tot verontreiniging van de bodem. Vraag daarom altijd naar de aanwezigheid van een dergelijke tank en of deze in het verleden aanwezig is geweest. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin. In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen.

 • Wat heb ik nodig?

  • de resultaten van het bodemonderzoek
  • een saneringsplan (bij vervuilde grond)
 • Tips

  Huis of grond kopen

  Wilt u een huis of grond kopen? Vraag dan aan de makelaar of de grond schoon is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin.

  In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen.

 • Contact

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), vraag dan naar de bodemspecialist. De ODRN is te bereiken op telefoonnummer 024 751 77 00, of via info@odrn.nl