Bodemonderzoek en bouwvergunning

 • Samenvatting

  Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:

  1. Aanvraag van een omgevingsvergunning.
  2. Aanvraag van een milieuvergunning.
  3. Gronduitgiftetransacties, waarbij de gemeente betrokken is.
  4. De gemeente als eigenaar of gebruiker milieuvervuiling in de bodem vermoedt.
 • Extra informatie

  Allereerst is het belangrijk of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het bouwwerk dat u wilt realiseren. Indien dit niet het geval is, het betreft een zogenaamd bouwvergunningsvrij bouwwerk (artikel 43 woningwet), hoeft u ook geen bodemonderzoek te laten verrichten.

  Vervolgens is het mogelijk dat u, ook al moet u een omgevingsvergunning aanvragen, toch vrijgesteld wordt van bodemonderzoek.

  Bij een bodemonderzoek worden de gebruiks(on)mogelijkheden die de grond- en grindkwaliteit biedt onderzocht. De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.

 • Wat kost het?

  Moet u een bodemonderzoek uitvoeren? Dan moet u zelf een bodemonderzoeksbureau benaderen en de kosten voor het onderzoek betalen.

 • Contact

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), vraag dan naar de bodemspecialist. De ODRN is te bereiken op telefoonnummer 024 751 77 00, of via info@odrn.nl