Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering).

 • Extra informatie

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die:

  • Bijzonder zijn, dat wil zeggen extra kosten in uw persoonlijke situatie.
  • Noodzakelijk zijn. U moet de noodzaak van de kosten kunnen aantonen.
  • Niet (volledig) door een andere instantie of regeling vergoed worden.
  • U zelf niet kunt betalen.

  Voorbeelden van bijzondere en noodzakelijke kosten:

  • Eigen bijdrage gebitsprothese, incidenteel onderzoek en röntgenfoto’s.
  • Eigen bijdrage voor het trekken van tanden en kiezen.
  • Eigen bijdrage rechtsbijstand bij toevoeging of griffiekosten (Let op: bij een hoge  eigen bijdrage rechtsbijstand kan er een verzoek om peiljaarverlegging worden ingediend).
  • Kosten van bewindvoering.
  • Reiskosten ROC in verband met Inburgering.
  • Woonkostentoeslag
  • Medische kosten*
  1. Eigen bijdrage CAK
  2. Extra bewassingskosten / kledingslijtage
  3. Orthopedisch schoeisel
  4. Steunzolen
  5. Pruik
  6. Pedicure
  7. Dieetkosten
  8. Extra kosten maaltijdvoorziening

  * Let op: als u kosten maakt in verband met een chronische ziekte en/of beperking, kunt u misschien een vergoeding krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). U kunt deze bijdrage aanvragen met het Aanvraagformulier bijdrage extra kosten chronisch zieken.

  Opsparen bij lage bedragen

  Komen uw kosten in de bovenstaande rij voor? Dan kunt u kleine bedragen ook opsparen. Dit kan maximaal 12 maanden, nadat u de kosten heeft gemaakt. U hoeft dan maar één keer bijzondere bijstand aan te vragen.

  Kosten vergoed door andere instantie/regeling

  Als een andere instantie of regeling de kosten volledig vergoedt, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Krijgt u geen of een gedeeltelijke vergoeding? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Online aanvragen

  Aanvragen bijzondere bijstand met DigiD

  Let op: maakt u foto's of scans van uw bewijsstukken en voeg deze bij.

  Heeft u een partner?

  Dan is zijn/haar toestemming nodig. Laat uw partner het online formulier hieronder invullen.

  Toestemming van partner met DigiD

 • Wat heb ik nodig?

  • U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig. Let op: dit is geen rijbewijs. Als u geen Nederlandse nationali­teit heeft, dan vragen wij om een geldig vreemdelingendocument.
  • Wij vragen u om bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat  welke bewijsstukken wij nodig hebben.
 • Schriftelijk aanvragen

  Let op: Onderstaand aanvraagformulier bijzondere bijstand is niet bedoeld voor de vervanging van huishoudelijke apparaten zoals een koelkast, wasmachine, stofzuiger, televisie of fornuis. Kijkt u hiervoor bij de Regeling huishoudelijke apparaten.