Bijstand, uitkering

 • Samenvatting

  Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. U komt alleen in aanmerking voor bijstand als u geen recht heeft op een andere uitkering, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een inkomen via werk.

 • Extra informatie

  Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • U bent Nederlander of heeft een verblijfsvergunning.
  • U woont in de gemeente Wijchen.
  • U bent minimaal 18 jaar oud.
  • U heeft geen of onvoldoende inkomen (lager dan de bijstandsnorm)
  • U heeft geen of onvoldoende eigen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld)
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U bent niet gedetineerd.

  Voorschot

  In het gesprek over de aanvraag van uw uitkering kunt u ook om een voorschot op uw uitkering vragen. Wij beoordelen de noodzakelijkheid van dit voorschot. Als u een uitkering krijgt dan verrekenen wij het voorschot met de uitkering. Als u geen uitkering krijgt dan moet u het voorschot terugbetalen.

  Betaalschema uitkering


  Re-integratie naar werk

  Maand Inleverdatum werkformulier Bijschrijving bankrekening
  januari dinsdag 1 februari 2022 maandag 14 februari 2022
  februari dinsdag 1 maart 2022 maandag 14 maart 2022
  maart vrijdag 1 april 2022 donderdag 14 april 2022
  april vrijdag 29 april 2022 vrijdag 13 mei 2022
  mei woensdag 1 juni 2022 dinsdag 14 juni 2022
  vakantiegeld maandag 27 juni 2022
  juni vrijdag 1 juli 2022 donderdag 14 juli 2022
  juli maandag 1 augustus 2022 vrijdag 12 augustus 2022
  augustus donderdag 1 september 2022 woensdag 14 september 2022
  september vrijdag 30 september 2022 vrijdag 14 oktober 2022
  oktober dinsdag 1 november 2022 vrijdag 14 oktober 2022
  november donderdag 1 december 2022 woensdag 14 december 2022
  december vrijdag 30 december 2022 zaterdag 14 januari 2023


  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente verwijst u voor uw re-integratie door naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf kan voor u trainingen, subsidie of andere instrumenten inzetten die uw re-integratie ondersteunen. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Het werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2019 geldt het volgende:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.120 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.240 hebben.
  • Hebt u meer dan € 51.600 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.
 • Wat moet ik doen?

  Bent u ouder dan 27 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u hieronder het formulier 'melding uitkering' invullen.  Een klantmanager neemt dan contact met u op voor een mogelijke bijstandsaanvraag.

  Melding uitkering

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan verwijzen wij u door naar het Jongerenloket in Nijmegen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Werkbedrijf.

 • Wat heb ik nodig?

  Om te kunnen beslissen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, moeten wij uw situatie kennen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

  1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  2. Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en meerderjarige kinderen.
  3. Bewijzen van inkomen uit  (kinder)alimentatie.
  4. Bewijzen van uw schulden, ook van uw eventuele partner en kinderen.
  5. Beschikking van zorg - en huurtoeslag Belastingdienst.
  6. Beschikking van heffingskorting(en) Belastingdienst.
  7. Bankafschriften van de laatste 3 maanden van uw lopende rekeningen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
  8. Bankafschriften van het afgelopen jaar van uw spaarrekening, ook van uw eventuele partner en kinderen.
  9. Bewijzen van uw arbeidsverleden.
  10. Ontslagbewijzen (indien van toepassing).
  11. Bewijzen van de beëindiging van een vorige uitkering (indien van toepassing).
  12. Het echtscheidingsvonnis (indien van toepassing).
  13. Uw huurcontract (indien van toepassing).
  14. Inschrijvingsbewijs van het UWV Werkbedrijf.

  Als u een eigen woning heeft, vragen wij u het volgende mee te nemen:

  1. Koopakte.
  2. Hypotheekoverzicht met daarop de restschuld.
  3. Polissen van afgesloten verzekeringen.
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Tips

  De hoogte van uw bijstandsuitkering (normbedragen) vindt u in het overzicht normbedragen.

  Uw bijstandsuitkering passen wij aan als u een woning deelt met meer volwassenen. Dat heet de kostendelersnorm.