Bijdrage extra kosten chronisch zieken

 • Samenvatting

  Heeft u een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten gemaakt? Dan kunt u mogelijk een jaarlijkse bijdrage krijgen van € 275,-.

  Let op:

  1. Heeft u de extra kosten dit jaar gemaakt? Dien ze dan ook  uiterlijk 31 december van dit jaar in.
  2. Wilt u voor uw kind deze bijdrage aanvragen? Dan moet u met het DigiD van uw kind een aanvraag doen. Heeft uw kind geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl.

  Aanvragen bijdrage extra kosten met DigiD

  Wat zijn de voorwaarden?

  U komt in aanmerking voor deze regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Voorwaarde 1: zorgverzekering voor minima

  U maakt geen gebruik van de uitgebreide Collectieve Zorgverzekering voor minima (CZM) van de gemeente Wijchen. De uitgebreide verzekering is de verzekering die ook uw eigen risico afdekt. Maakt u hier wel gebruik van? Dan heeft u al een bijdrage in de kosten ontvangen omdat de gemeente meebetaalt aan uw premie.

  • Voorwaarde 2: laag inkomen en vermogen

  Uw inkomen moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn.
  Op www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht, kunt u de bijstandsnormen zien. Ook mag uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen niet meer bedragen dan de bijstand toelaat.

  Op de website Antwoordopbijstand kunt u de bedragen zien.

  • Voorwaarde 3: extra kosten

  U heeft extra kosten gemaakt door een chronische ziekte en/of beperking. Denk hierbij aan:

  • eigen bijdragen voor medische hulp
  • verzorging
  • hulpmiddelen
  • dieetkosten
  • medicijnen en/of geneeskundige hulp
  • bezorgkosten van boodschappen
  • waskosten
  • beddengoed
  • reiskosten
  • kleding
  • energiekosten.

  Kunt u het ook schriftelijk aanvragen?

  Het PDF-formulier bijdrage extra kosten chronisch zieken. Download dit formulier en stuur het op.