Beschermd wonen (Wmo)

  • Samenvatting

    Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

  • Wat moet ik doen?

    Komt u samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam tot de conclusie dat beschermd wonen de meest passende oplossing is voor u? Dan brengen wij u in contact met GGD Gelderland-Zuid.