Begeleiding

 • Samenvatting

  Het draaiend houden van een huishouden of gezin is lang niet altijd makkelijk. Soms wordt het zelfs zo zwaar of moeilijk, dat het uit de hand dreigt te lopen. U kunt dan professionele begeleiding of ondersteuning vragen.

 • Extra informatie

  Inwoners met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische stoornis en dementerende ouderen hebben soms begeleiding nodig. Met begeleiding bedoelen wij de hulp die nodig is om de zelfredzaamheid van deze inwoners te vergroten of te behouden. Zo wordt verblijf in een instelling zo lang mogelijk uitgesteld en het voorkomt verwaarlozing.

  Begeleiding kan in de vorm van individuele begeleiding of als begeleiding in groepsverband worden ingezet. Denk hierbij aan:

  • woonbegeleiding;
  • begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs;
  • dagbesteding voor verstandelijk beperkten;
  • logeerhuizen;
  • zaterdagopvang voor kinderen met verstandelijke beperking;
  • sport voor verstandelijk beperkten;
  • vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten;
  • activerende psychiatrische thuiszorg;
  • inloophuizen;
  • begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden;
  • ontmoetingscentra of dagopvang voor dementerenden.

  In enkele gevallen is persoonlijke verzorging (hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, etc.) ook mogelijk. Het gaat dan om situaties waarbij de persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding die u ontvangt. Indien u alléén persoonlijke verzorging nodig heeft dan dient u zich te wenden tot de wijkverpleegkundige, thuiszorg, of uw huisarts. Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

 • Contact

  Voor informatie of advies neemt u contact op met het Sociaal Wijkteam. Zij zoeken samen met u naar een passende oplossing. Onder het kopje 'Uw wijkteam' vindt u de contactgegevens en inlooppunten.