Arbeidsverplichting

 • Samenvatting

  Als u een uitkering aanvraagt, gaan we uit van het principe dat u zo snel mogelijk weer zelf voor uw dagelijkse inkomen moet zorgen. U krijgt dan ook een zogenoemde arbeidsverplichting opgelegd. Hebt u een uitkering voor gehuwden/samenwonenden? Dan geldt deze arbeidsverplichting niet alleen voor u, maar ook voor uw partner.

 • Extra informatie

  Als u onvoldoende moeite doet om aan werk te komen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

  Tijdelijk geen arbeidsverplichting

  U kunt, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk geen arbeidsverplichting hebben. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • Een alleenstaande ouder van jonge kinderen bent. De combinatie van zorg en arbeid (of een opleiding) is voor u niet mogelijk.
  • U om psychische en/of medische redenen niet in staat bent om te werken.

  Uw klantmanager bepaalt, soms in overleg met deskundigen, of de arbeidsverplichting voor u wel of niet geldt.

 • Wat moet ik doen?

  • U komt alle afspraken na die wij met u maken.
  • U probeert actief een baan te vinden (solliciteren).
  • U staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf.
  • U moet algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden.
  • Tijdelijk werk, uitzendwerk of deeltijdwerk is ook algemeen geaccepteerd, als er geen vast werk of werk voor de volledige werkweek beschikbaar is.
  • U volgt cursussen of opleidingen die uw kans op werk vergroten.

  Wilt u meer informatie over arbeidsverplichting? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw klantmanager. 
  Mocht u (nog) geen klantmanager hebben dan kunt u informatie krijgen via intake@wijchen.nl
  Noteer in het bericht uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer. Een klantmanager zal dan contact met u opnemen.

  Bent u jonger dan 27 jaar dan verwijzen wij u door naar het Jongerenloket te Nijmegen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.jongerenloketnijmegen.nl.