Abonnementstarief

 • Samenvatting

  Ontvangt u hulp of ondersteuning op grond van de Wmo, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, of een hulpmiddel? Dan betaalt u het Wmo abonnementstarief.

 • Wat kost het?

  U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 19,00 per maand.

  Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

  Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

  Bijzondere bijstand

  Heeft u een inkomen rond het sociaal minimum, dan kunt u bij de gemeente vragen of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Wij kijken daarbij niet alleen naar uw inkomen, maar ook naar uw vermogen.