Pagina opties

Groter
A A

Duurzaamheidslening

 • Samenvatting

  Particuliere woningeigenaren in de gemeente Wijchen en kopers van nieuwe woningen die volgens het Bouwbesluit worden gebouwd, kunnen een duurzaamheidslening aanvragen om hiermee energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning te financieren. De rente van de lening is altijd 3% lager dan het normale markttarief, met een minimum van 0,5% rente. Als u het slim aanpakt zijn daarmee de financiële voordelen van de energiebesparende maatregelen groter of gelijk aan de lasten van de lening. Meer informatie over de duurzaamheidslening en de actuele rentetarieven vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een duurzaamheidslening aan bij de gemeente Wijchen. U moet een duurzaamheidslening aanvragen voordat de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. Voor uw aanvraag heeft u offertes nodig.

  Het stappenplan

  1. Download het aanvraagformulier duurzaamheidslening bestaande woning of het aanvraagformulier nieuwe woning.
  2. Controleer voor een bestaande woning of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel en vraag deze dan eerst aan via www.omgevingsloket.nl. U kunt hiervoor ook terecht bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
  3. Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen.
  4. Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de bijlagen naar:
   Gemeente Wijchen
   College van B&W
   Postbus 9000
   6600 HA WIJCHEN
  5. U krijgt van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de duurzaamheidslening aanvragen bij de SVn. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
  6. Upload de toewijzingsbrief op de website van de SVn.
 • Wat kost het?

  Voor de duurzaamheidslening komen alle ‘werkelijke kosten’ voor de duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking, met een minimaal bedrag van € 2.500,- en maximaal bedrag van € 25.000,-.

  Leningen tot een bedrag van € 7.500,- hebben een looptijd van 10 jaar. Leningen met bedragen van € 7.500,- tot € 25.000,- hebben een looptijd van 15 jaar. Vanwege nieuwe fiscale regels voor leningen moet elke lening vanaf het begin worden afgelost. Vervroegd aflossen is altijd boetevrij toegestaan.

  De rente die u over de duurzaamheidslening betaalt, is in principe gewoon aftrekbaar van de belasting onder de noemer woningverbetering. Vraag dit echter altijd even na bij uw financieel adviseur. Het kan namelijk zijn dat deze regel in uw situatie afwijkt. Van het SVn ontvangt u jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van uw lening en de betaalde rente over het afgelopen jaar. Deze gegevens kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

  Meer informatie over de duurzaamheidslening en de actuele rentetarieven vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

 • Hoe lang duurt het?

  Voor het financiële gedeelte van de duurzaamheidslening heeft de gemeente Wijchen afspraken met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn verzorgt de lening namens de gemeente. U hoeft dus niet naar een bank. U kunt deze regeling combineren met subsidies. Het bedrag dat u aan subsidie krijgt, hoeft u niet meer te lenen.

  De duurzaamheidsleningen zijn ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente doet een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag. Als u voldoet aan de bepalingen van de verordening, ontvangt u een voorlopige toewijzingsbrief met aanvraagformulier voor de SVn. SVn doet de financiële toets en verstrekt daarna uw lening. Bij de duurzaamheidslening doen wij in alle gevallen een krediettoets.

  De gemeente Wijchen bepaalt in samenspraak met het SVn of u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening. De gemeente Wijchen wijst u de lening toe maar dit is onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn die vlak daarna volgt.

  In de overeenkomst die u afsluit met de SVn staat beschreven hoe u kunt declareren. U kunt op het declaratieformulier zelf aangeven aan wie er uitbetaald moet worden. Dit kan rechtstreeks naar de uitvoerder of naar uw eigen rekening.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Voor huiseigenaren met een bestaande woning: offertes voor te treffen duurzaamheidsmaatregelen voorzien van technische specificatie en planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Voor kopers van een nieuwbouwwoning, zie de genoemde documenten op het aanvraagformulier voor nieuwbouw woningen.
  3. Een ingevuld ‘Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Wijchen’.
  4. Kopers van een nieuwe woning moeten een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen.
  5. Als uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd krijgt u een formulier waarmee u een offerte aan kan vragen bij het SVn. Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig met betrekking tot uw bruto jaarinkomen, uw loonstrookje, uw woonlasten en overige verplichtingen (zoals eventuele alimentatie, verplichting alsmede maandlasten op uw lopende leningen).
 • Extra informatie

  De duurzaamheidslening is bedoeld voor particuliere eigenaren van bestaande woningen in de gemeente Wijchen, bestemd voor permanente bewoning. En ook voor kopers van nieuwe woningen.  De duurzaamheidslening is bestemd voor de financiering van een beperkt aantal duurzaamheidsmaatregelen en de bijkomende kosten voor de lening zelf.

  Alleen natuurlijke personen die eigenaar-bewoner zijn van een bestaande woning kunnen een duurzaamheidslening aanvragen. Dus huurders, woningcorporaties of bedrijven kunnen geen gebruik maken van deze lening.

  De volgende door de gemeente vastgestelde duurzaamheidsmaatregelen komen in aanmerking voor een duurzaamheidslening. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen monumenten en woningen die in een beschermd stadsgebied staan.

  Niet alle duurzaamheidsmaatregelen zijn zelf uit te voeren. Bij het aanbrengen van dakisolatie en vloerisolatie is het denkbaar dat u dit zelf doet. Deze maatregelen moeten natuurlijk wel aan de technische specificaties voldoen, dat moet ook blijken uit de offerte en de latere nota.

  De lening kunt u niet aanvragen voor het realiseren van een aanbouw aan een bestaande woning. U kunt de lening uitsluitend gebruiken voor energiebesparende en duurzame maatregelen. U kunt bijvoorbeeld wel een lening aanvragen voor het isoleren van de aanbouw.

 • Contact

  Informatie over het aanvragen van een duurzaamheidslening

  Via het klantcontactcentrum,  telefoonnummer 024 751 71 11. 

  Financiële vragen over een duurzaamheidslening

  Voor financiële vragen over een duurzaamheidslening kunt u terecht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten via telefoonnummer 033 25 39 436. Of via e-mail: info@svn.nl en de website www.svn.nl.

  Informatie en advies energiebesparende maatregelen woning

  Voor informatie en advies over energiebesparende maatregelen aan uw woning en de financiering van deze maatregelen kunt u bij het Loket Duurzaam Wonen Plus terecht. Op donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur is het loket in het gemeentehuis aanwezig, u kunt dan voor een persoonlijk advies langskomen. Het Loket is geopend op vrije inloop, dus kom gerust langs. Ook kunt u een email sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl of bellen via de gemeente: 088 432 71 11. U kunt het loket ook in een van de andere deelnemende gemeenten bezoeken op een ander tijdstip. De locaties en openingstijden hiervan vindt u op www.duurzaamwonenplus.nl.